Languages

Sallands

Fact corner

Introduction

Sallands is a collective term for the Dutch Low Saxon dialects of the region Salland

The verb

Sample verb: loop'n 'to walk'

Present Past
Sg.1 ik loope liepe
Sg.2 Ie loopt liep'n
Sg.3 hee/zie lup(t) liep
Pl.1 wie loopt; loop'n liep'n
Pl.2 jullie/juulu
Pl.3 zie

External Links

Verb Wiki

Verbix Website

edit SideBar

Copyright Verbix 1995-2016