Languages

Scanian, Older

Fact corner

Introduction

Scanian older refers to the Scanian language that was spoken in 19th century in the same area where today's Scanian is spoken.

The Scanian verb

CodeHundred
SLSödra delen av Luggude härad
Rönneberg härad
ÅsbSödra Åsbo härad
VGVästra Göinge härad
GSGärds härad
FrFrosta härad
FsFärs härad
ToTorna härad
LjLjunits härad
HeHerrestads härad
ÖGÖstra Göinge härad
ViVillands härad
SOxSödra Oxie härad
SkySkytts härad
HarjHarjagers härad
BaBara härad
OxOxie härad
VeVemmenhögs härad
BjBjäre härad
NLNorra delen av Luggude härad
AlbAlbo härad
IngIngelstads härad
JeJärrestads härad

There were a lot of variation of the inflected forms in older Scanian. The numbers in the conjugation table refer to the hundreds listed below the conjugation table. The geographic location of the hundreds is illustrated in the map.

Unlike modern Scanian the older Scanian had a richer set of inflection.

 • 2 moods: Indicative and Imperative
 • 2 tenses: Present and Past
 • 2 numbers: singular and plural
 • in addition variations in all persons in plural

Sample verb: kàla

 • Infinitive: kàla / kàle
 • Supine: kàlad / kàlat / kàled
INDICATIVE IMPERATIVE
Present Past
Sg.1 kàlar1 / kàler2 kàla3 / kàlade4 / kàle(de)2 -
Sg.2 kàla!1 / kàle!2
Sg.3 -
Pl.1 kàlar5 / kàla6 / kàlen4 / kàlor7 -
Pl.2 kàlar5 / kàlen8 kàlen! / kàle!
Pl.3 kàlar5 / kàla9 / kàlor10 -

Notes:

 1. SL, Rö, Åsb, VG, GS, Fr, Fs, To, Lj, He, ÖG, Vi
 2. SOx, Sky
 3. SL, Rö, Åsb, VG, GS, Fr, Fs, To, Lj, He
 4. ÖG, Vi
 5. SL, Rö, Onsjö, Harj, To, Ba, Ox, Sky, Ve, LJ
 6. Bj, NL, Åsb, VG, ÖG, Vi, GS, Alb, Fs, He, Ing, Je
 7. NFr, SFr
 8. Bj, NL, Åsb, VG, ÖG, Vi, GS, Alb, Fs, He, Ing, Je, ÖG, Vi, NFr, SFr
 9. Bj, NL, Åsb, VG, ÖG, Vi, GS, Alb, Fs, He, Ing, Je, ÖG, Vi, NFr
 10. SFr

References

 • Gillis, Lech. Skånemålens böjningslära. Carl Bloms Boktryckeri. Lund. 1925.

External links

Scanian ortography(approve sites)

Verb Wiki

Verbix Website

edit SideBar

Copyright Verbix 1995-2016