Verbs

Verbs in the Karelian Language

The Dialect of Valdai

The following list contains list of verbs from Karelian language as spoken in Valdai. See the Language map of Karelian to see where Valdai is located.

 • ahtoa
 • alkoa
 • alottoa
 • antoa
 • avata
 • eisteä
 • eroittoa
 • erota
 • halata
 • haleta
 • hapata
 • haravoija
 • haukata
 • hauvuttoa
 • heitteä
 • henkitteä
 • himoittoa
 • hirnakoija
 • hirnuta
 • hirnuttoa
 • hoikentoa
 • huuhaltoa
 • hypätä
 • häkytteä
 • jakoa
 • jaksoa
 • jatkoa
 • jauhottoa
 • jeähä
 • jätteä
 • kaivoa
 • kapuilla
 • kasvattoa
 • kataija
 • keitteä
 • keritteä
 • keritä
 • kerätä
 • keske(v)ytteä
 • kesrätä
 • keventeä
 • keänteä
 • keätä
 • kielteä
 • kiirehteä
 • kiitteä
 • kirvottoa
 • kisata
 • klotaija
 • kollohtoa
 • kopaija
 • kopristoa
 • kosita
 • kotšahtoa
 • kuivattoa
 • kukuta
 • kuĺaija
 • kullita
 • kumata
 • kuolla
 • kuotella
 • kupa(v)uttoa
 • kuunnella
 • kylmätteä
 • kylveä
 • kävellä
 • lainoilla
 • lainota
 • lakaija
 • lanketa
 • latjata
 • lauloa
 • leikata
 • lenteä
 • levitteä
 • liikuttoa
 • lisätä
 • litšata
 • livähteä
 • lohkata
 • lohketa
 • lopettoa
 • lukuta
 • lymmytteä
 • lypseä
 • lyötteä
 • löyteä
 • mahtoa
 • maksoa
 • malttoa
 • matkata
 • moata
 • muissuttoa
 • muistoa
 • myyvä
 • männä
 • möissä
 • nakroa
 • noreija
 • nostoa
 • noussa
 • nähä
 • ohjastoa
 • olla
 • onkittoa
 • opšeija
 • osata
 • ostoa
 • ottoa
 • paikata
 • paistoa
 • pakota
 • palkata
 • paluija
 • panna
 • perkoa
 • petvata
 • peästeä
 • pisteä
 • plotniekoija
 • poltaltoa
 • pominoija
 • potkata
 • proasnuija
 • puhkata
 • puhketa
 • puohtoa
 • purra
 • putšertoa
 • pyyteä
 • rammita
 • rapiestoa
 • rapistoa
 • revitteä
 • riehkata
 • riputtoa
 • rospiraija
 • ruveta
 • räväisteä
 • sakrepaija
 • salvata
 • salvattoa
 • salvoa
 • sammaltoa
 • satattoa
 • seisattoa
 • siivetä
 • soaha
 • soattoa
 • sortoa
 • suvaija
 • syvätä
 • syyvä
 • särissä
 • särpeä
 • särätä
 • särä(v)ytteä
 • tahottoa
 • tappoa
 • tavai, tavai(k)koa, tavaite
 • tavoittoa
 • t́ernata
 • tiijustoa
 • torata
 • tšerpaija
 • tšurata
 • tšurissa
 • tšökätä
 • tulla
 • tunnustoa
 • turvota
 • tuulla
 • tuumaija
 • tuuva
 • tuuvittoa
 • tyltšenteä
 • työnteä
 • uija
 • uinota
 • uivoa
 • unohtoa
 • upota
 • uuttoa
 • vaihtoa
 • vaitoa
 • vajattoa
 • valehella
 • valoa
 • varteija
 • vatultoa
 • veisteä
 • veteä
 • vihellälteä
 • vihelteä
 • viijä
 • viritteä
 • viyhteä, viyhtie
 • voija
 • voitoa
 • voruija
 • vyötteä
 • välillisteä

Verb Wiki

Verbix Website

edit SideBar

Copyright Verbix 1995-2016